Gabriela Cabezón Cámara: "Sería divertido un ejército de Monjas"

La escritora argentina Gabriela Cabezón Cámara.