El destape del 'Buitre': la intrahistoria de la portada que espabiló a un país

El destape del 'Buitre': la intrahistoria del agarrón que espabiló a un país